Stichting Dobermann Rescue Nederland

OPVANG – (HER)PLAATSING – BEMIDDELING

Stichting Dobermann Rescue Nederland

HERPLAATSEN

Voor u kunnen er allerlei redenen of omstandigheden zijn waarom u uw dobermann wilt of moet afstaan voor herplaatsing.

Het SDRN-team toont respect naar u die de verantwoordelijkheid neemt om zijn/haar dobermann op een verantwoorde manier te herplaatsen en streeft ernaar om voor iedere dobermann een goede, passende nieuwe baas te vinden.

Wij begrijpen dat de beslissing om uw dobermann voor herplaatsing aan te bieden een zeer grote emotionele stap is.

U heeft misschien nog twijfels of vragen? U wilt weten hoe het herplaatsingsproces in zijn werk gaat? U wenst misschien wel hulp bij gedragsproblemen? U wilt gewoon een luisterend oor? Wat uw vraag ook is, u kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met ons team.

mail: info@sdrn.nl  – telefonisch: 06 246 90 460

Hoe kunt u uw Dobermann herplaatsen?           

 • Bemiddeling
 • Opvang

Herplaatsen via onze bemiddeling

U kunt via onze website onder de knop AANMELDEN het formulier “herplaatsen dobermann” invullen.

De kosten voor het aanmelden via onze bemiddeling bedragen eenmalig € 15. 

Procedure in het kort:

 • Na ontvangst van het formulier en de betaling nemen wij telefonisch contact met u op om de herplaatsingsprocedure stap voor stap met u door te nemen.
 • Wij maken een verhaal en fotocollage op basis van de door u aan ons verstrekte gegevens en zullen de hond onder de aandacht brengen bij de gegadigden die reeds op onze mailinglijst ingeschreven staan en brengen de hond onder de aandacht als zoekende naar een nieuwe baas via onze website en social media.
 • Wij nemen alle reacties voor u aan van mogelijk geschikte adoptiekandidaten. Indien wij het vertrouwen hebben dat er een passende match uit voort kan komen, nemen wij contact met u op om deze samen met u door te spreken.
 • U dient daarna zelf contact op te nemen met de gegadigden en eventueel een afspraak in te plannen voor een kennismaking.
 • U kunt altijd rekenen op steun van onze zijde bij het maken van de juiste keuze en wij verstrekken u een herplaatsingscontract.
 • Tijdens de zoektocht naar een nieuwe baas verblijft de hond bij u thuis tot de dag van herplaatsing.
 • U bent en blijft degene diegene die uiteindelijk beslist waar de hond wordt herplaatst.

AANMELDFORMULIER

Herplaatsen via onze opvang

U kunt via onze website onder de knop AANMELDEN het formulier “herplaatsen dobermann” invullen.

De kosten voor het afstaan van een Dobermann in opvang bedragen € 145.

Deze kosten dienen voldaan te worden op de dag dat wij uw dier in opvang nemen.

Om in aanmerking te komen voor de opvang:

 • Dient er op het moment van aanmelding een passende plek te zijn bij één van onze aangesloten gastgezinnen.
 • Dient de hond volledig te zijn gevaccineerd met de cocktail- en kennelhoestvaccinatie. Indien de inentingen korter dan 6 maanden geldig zijn, zijn wij genoodzaakt extra kosten in rekening te brengen; voor een cocktailinenting € 30 en voor een kennelhoestinenting € 35.
 • Dient de hond in het bezit te zijn van een Europees dierenpaspoort.
 • Dient de hond gechipt en geregistreerd te zijn bij een Nederlandse databank.
 • Dient u ons een uitdraai te overhandigen van het medisch dossier, op te vragen bij uw eigen dierenarts.

Opvangprocedure in het kort:

 • Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om te bespreken welke mogelijkheden wij op korte termijn hebben om uw dier in huiselijke omgeving tijdelijk bij één van onze aangesloten gastgezinnen onder te brengen.

Ter overbrugging zullen wij de hond te allen tijde alvast plaatsen op onze website en social media via bemiddeling om de zoekactie naar een nieuwe baas direct te kunnen opstarten. (Voor deze plaatsing berekenen wij een bijdrage van € 15, welke in mindering wordt gebracht op de factuur bij opvang.)

 • Na goedkeuring en een beschikbaar gastgezin wordt er met u een afspraak ingepland om uw dier naar een door ons aangewezen locatie te brengen. Indien u niet in de gelegenheid bent om het dier zelf te brengen bieden wij de mogelijkheid om deze bij u thuis op te halen. Wij berekenen hiervoor een bijdrage in de brandstofkosten.
 • U doet afstand van uw dier door middel van een afstandsverklaring aan de stichting die dan officieel eigenaar wordt.
 • Uw dier verblijft minimaal 7 dagen in onze opvang alvorens wij de adoptieprocedure opstarten. Indien uw dier volgens het oordeel van de stichting meer begeleiding of medische zorg nodig heeft om te kunnen uitvliegen naar een nieuwe mand, zal deze worden geboden.

AANMELDFORMULIEREN

06 -246 90 460

info@sdrn.nl

Vestigingsadres: 

Bankastraat 12 – 2612 AG Delft

Secretariaat /bezoekadres:

Wilhelminakade 68 – 2741 JV Waddinxveen