Stichting Dobermann Rescue Nederland

OPVANG – (HER)PLAATSING – BEMIDDELING

Stichting Dobermann Rescue Nederland

Wordt vrijwilliger! Deel je passie voor de dobermann.

Wij zijn op zoek naar:

  • Gastgezinnen (met name regio Zuid-Holland)
  • Gastrijders 

Gastgezin

U kunt zich bij ons aanmelden door het online formulier-vrijwilliger worden- in te vullen. Na ontvangst van het formulier nemen wij binnen 24 uur telefonisch contact met u op om u nader te informeren over het opvangen, de regels en werkwijze van de stichting.

Als u na de uitleg van onze criteria nog openstaat voor het opvangen van een dobermann dan wordt er een kennismakingsbezoek bij één van onze aangesloten gastgezinnen ingepland.

Bij een positieve kennismaking en wederzijdse klik tijdens het huisbezoek wordt er overlegd wanneer u een dobermann zou kunnen opvangen.

  • Wanneer wordt er een beroep op u als gastgezin gedaan? Dat kan vrijwel direct onze hulpvraag zijn, maar dat kan ook een behoorlijke periode duren omdat er gewoonweg geen honden dienen te worden opgevangen of omdat het betreffende dier geen juiste match is binnen uw gezinssituatie.
  • Wat wordt er van u als gastgezin verwacht? Op de eerste plaats is het de bedoeling dat u zorg draagt voor de opvang dobermann alsof het uw eigen dier betreft. U de nodige kennis bezit over hondengedrag zodat u het dier goed kunt observeren en  begeleiden in gedrag. U instaat bent om een gedegen verslag over de karaktereigenschappen van de hond te maken zodat we deze informatie later kunnen verstrekken aan de adoptiekandidaten. Verder verwachten wij dat u over de nodige mensenkennis beschikt om een juiste inschatting te maken zodat er een juiste baas-hond combinatie kan worden gemaakt.
  • Wat kunt u van de opvang dobermann verwachten? De meeste honden komen uit een normale huiselijke situatie en functioneren na een gewenningsperiode prima in uw huiselijke omgeving. Echter kan het ook zo zijn dat de hond de nodige aanpassingsproblemen heeft zoals, trekken-uitvallen aan de riem – moeite heeft met het alleen thuis zijn – een slechte beheersing van de basis commando’s heeft – onzindelijk is – of dat er eerst medische zorg is vereist alvorens de hond op zoek kan naar een nieuwe eigenaar. U dient zich er dus heel goed van bewust te zijn dat u GEEN kant en klaar pakket thuis krijgt en dat u zich zal moeten inspannen om de hond te begeleiden in zijn weg naar een nieuw thuis.
  • Hoe lang duurt een opvangperiode. Op voorhand kunnen wij u GEEN duidelijkheid geven over de duur van de opvangperiode, dit kan een periode van twee weken zijn maar wel degelijk ook drie maanden. Het moment van herplaatsen is afhankelijk van het feit, dat de hond klaar moet zijn om naar een nieuw thuis te gaan verhuizen en-of dat er daadwerkelijk geschikte kandidaten zich hebben aangemeld.
  • Wie draagt er zorg voor de gemaakte onkosten? Gastgezinnen krijgen volledige mentale ondersteuning en begeleiding van het bestuur of een ander ervaren gastgezin. U ontvangt van de stichting alle benodigde artikelen in bruikleen, te denken aan een bench, mand riem ect. De kosten voor voeding en medische onkosten worden door de stichting betaald. Indien u zelf de nodige financiële bijdrage zou kunnen leveren, stellen wij dit uiteraard zeer op prijs.
  • Heeft u inspraak waar de hond geplaatst gaat worden? Ja zeker! U bent immers diegene die de hond heeft geobserveerd en heeft ervaren hoe de hond is in de omgang. Een goede onderlinge samenspraak vinden wij erg belangrijk. 
  • Hoe gaat het proces van herplaatsen in zijn werk? Op het moment dat zich een kandidaat heeft aangemeld, waarvan wij denken dat hier de juiste match uit kan voortkomen, wordt deze uitgenodigd voor een kennismaking bij u thuis. Na de kennismaking hebben beide partijen een aantal dagen bedenktijd. Wanneer er een juiste match is! Dan wordt de hond in de regel binnen één week door u naar zijn nieuwe mand gebracht of bij u thuis  opgehaald.

Mocht u in de begin periode van de opvang zelf verliefd worden op de hond en hem graag adopteren, dan kunnen wij ons dat goed voorstellen. Laat ons dat zo snel mogelijk weten om eventuele andere gegadigden niet teleur te stellen.

Tot slot : Het is niet gemakkelijk om weer afstand te moeten doen van uw tijdelijke dobervriend, die u vol liefde, passie, tijd en inzet heeft verzorgd maar wij hopen u dit als een geweldige kans ziet om zich in te mogen zetten voor een dobermann zijn nieuwe toekomst! 

Gastrijder

Het werkgebied van de stichting betreft heel Nederland en gedeeltelijk België dat maakt dat er soms lange afstanden moeten worden afgelegd en het veel tijd kost om een dobermann van A naar B te brengen. 

Wij kunnen assistentie gebruiken!

Wat houdt gastrijder in? Wij vragen u op vrijwillige basis (tegen benzinekosten vergoeding) een dobermann op te halen op de locatie van afstand en te vervoeren naar de opvang locatie. Het komt ook voor dat een gastgezin niet over eigen vervoer bezit en wij een beroep op u doen om de hond en het gastgezin te begeleiden naar bijv. de dierenarts.

Ritten gaan altijd in overeenstemming met elkaar en worden indien mogelijk van te voren gepland, met uitzondering van spoed.

Heeft u interesse om gastrijder te worden, stuur dan een e-mail naar info@sdrn.nl. Ons team neemt contact met u op voor verdere details en uitleg.

06 – 246 90 460

info@sdrn.nl

Vestigingsadres:

Bankastraat 12 – 2612 AG Delft

Secretariaat /bezoekadres:

Wilhelminakade 68 – 2741 JV Waddinxveen