Stichting Dobermann Rescue Nederland

OPVANG – (HER)PLAATSING – BEMIDDELING

Stichting Dobermann Rescue Nederland

HELP ONS, de Dobermanns te blijven helpen!!  

 Een eenmalige donatie doen, elke bijdrage is welkom, klein of groot.

DONATEUR WORDEN

Een persoonlijk donateurschap bedraagt € 35 euro per kalenderjaar.

 U ontvangt een donateurs pas, een sticker en een pen

Totaal: € –

*Bovenstaand formulier is GEEN automatische incasso, wij schrijven u na 12 maanden persoonlijk aan met een verzoek donateur te blijven .

Een andere mogelijkheid is om zelf geld over te maken naar  Stichting Dobermann Rescue Nederland te Delft

IBAN: NL26 INGB 0009 5171 92

De Stichting is als onafhankelijke organisatie zonder subsidie geheel afhankelijk van bijdragen van particulieren. Om ons in te kunnen blijven zetten hebben wij u steun hard nodig.