Stichting Dobermann Rescue Nederland

OPVANG – (HER)PLAATSING – BEMIDDELING

Stichting Dobermann Rescue Nederland

STEUN ONS WERK!

U kunt veilig online doneren.

WORDT DONATEUR VOOR SLECHTS € 35,- PER JAAR.

 Structureel of eenmalig doneren.

Totaal: € –

Uw donatie overmaken per bank overmaken:

NL26 INGB 0009 5171 92

o.v.v. donateurschap en uw adresgegevens of eenmalige gift.

Hulp aan ons geliefde ras de dobermann is door de jaren heen meer dan noodzakelijk gebleken. MAAR ZONDER U, die een dobermann met bagage (van handstas tot koffer) een kans wilt geven en zonder uw financiële steun, kunnen wij ons werk niet voorzetten.

Vestigingsadres:

Bankastraat 12 – 2612 AG Delft

Secretariaat /bezoekadres:

Wilhelminakade 68 – 2741 JV Waddinxveen