Stichting Dobermann Rescue Nederland

OPVANG – (HER)PLAATSING – BEMIDDELING

Stichting Dobermann Rescue Nederland

CHIP
REGISTREER
CONTROLEER

De chip – en registratieverplichting voor honden geldt vanaf 1 april 2013, dit is iets wat bij veel hondeneigenaren inmiddels wel bekend is. De meeste eigenaren weten dat hun dier is gechipt en het chip nummer in het dierenpaspoort/entingsboekje staat. 

In de praktijk blijkt veelal eigenaren er vanuit gaan de fokker/de dierenarts of het asiel de hond wel registreert of geregistreerd heeft. Helaas blijkt vaak het tegendeel: De hond is NIET of ONJUIST  geregistreerd. CHECK HET VANDAAG NOG!.

Het daarnaast verplicht dat iedere pup/hond, behalve gechipt, ook een EU dierenpaspoort heeft.

Chip – en registratie verplichting.

  • Pups geboren in Nederland vanaf 1 april 2013 moeten binnen 7 weken na de geboorte gechipt worden en binnen 8 weken na de geboorte bij een aangewezen databank worden geregistreerd. Het chipnummer moet beginnen met het landennummer van Nederland, 528.
  • Alle honden, ongeacht leeftijd, die vanaf 1 april 2013 worden geïmporteerd, moeten binnen 2 weken worden geregistreerd. Zij moeten al gechipt zijn om Nederland in te mogen. 
    (De registratieplicht geldt niet voor honden van buitenlandse houders die korter dan 3 maanden in Nederland blijven. Hierbij kunt u denken aan houders die in Nederland op vakantie zijn met hun hond. Dit geldt dus niet voor Nederlandse handelaren die honden binnen Nederland brengen en ze vervolgens weer uitvoeren naar andere landen.)

Voor de rest van het leven van de hond moeten alle veranderingen in de geregistreerde gegevens aan de databank worden doorgegeven, zodat de informatie up-to-date blijft. Wie zich niet aan de nieuwe regels houdt, riskeert een boete.

Nieuwe regels chippen en registreren honden van kracht (29 oktober 2021)

Vanaf 1 november 2021 zijn er extra regels over het chippen en registreren van honden. Dit is belangrijk voor iedereen die een hond houdt, fokt of importeert. Wat houden de regels in?

In de eerste plaats is het voor iedereen die een hond koopt, adopteert, overneemt, verkoopt of herplaatst belangrijk te weten dat dit alleen is toegestaan als de hond een chip, registratie op naam van de vorige houder en een EU-dierenpaspoort heeft. Als daar iets van ontbreekt zijn zowel verkoper als koper in overtreding.

Koopt of adopteert u een hond, vraag dan altijd om een registratiebewijs en een paspoort!

De houder van een hond is verplicht om alle wijzigingen binnen twee weken door te geven via een portaal. Denk hierbij aan zaken als een verhuizing, als u de hond herplaatst of als de hond overlijdt.

Pups
Voortaan moet elke pup die in Nederland geboren wordt binnen 7 weken na zijn geboorte een chip en een EU-dierenpaspoort krijgen. Het chipnummer moet beginnen met 528, de landcode van Nederland, en het paspoortnummer met 528-NL.

De dierenarts of chipper registreert de pup bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) op naam van de fokker via een van de aangewezen portalen. De fokker moet daarvoor eerst een UBN (registratienummer) aanvragen bij RVO. Dat geldt ook voor iemand met een gelegenheidsnestje! De fokker zelf doet daarna nog een geboortemelding om de registratie compleet te maken. Dat moet binnen een week na het chippen gebeurd zijn en in elk geval voordat de pup naar een nieuwe houder gaat.

Als de pup naar een nieuwe houder gaat, moet de fokker zijn registratie binnen twee weken afmelden en moet de nieuwe houder de pup via een van de aangewezen portalen aanmelden op zijn naam en adres.

Honden uit het buitenland
Elke hond die uit het buitenland naar Nederland komt, moet een chip hebben. Komt hij uit een EU-land dan moet hij ook een EU-dierenpaspoort hebben.

Degene die de hond importeert moet de hond laten registreren bij een dierenarts op naam van de importeur. De importeur moet hiervoor een UBN hebben dat bij RVO kan worden aangevraagd. Dat geldt ook als een particulier zelf een hond uit het buitenland meeneemt of ophaalt! Koopt u dus een pup bij een buitenlandse fokker, dan moet u een UBN aanvragen en de registratie regelen via de dierenarts. Komt de hond van buiten de EU dan moet er ook een EU-dierenpaspoort worden aangeschaft.

Ook hier geldt dat zodra de hond naar een nieuwe houder gaat, de importeur zich binnen twee weken moet afmelden en de nieuwe houder de hond binnen twee weken moet aanmelden via een portaal. Dit moet ook als de importeur een rescue stichting is die officieel eigenaar van de hond blijft. De registratie moet namelijk op naam van de houder staan en dat is degene bij wie de hond langdurig verblijft.

Al aanwezige honden
Heeft u al een hond die na 1 april 2013 geboren of naar Nederland gekomen is? Dan moet deze al verplicht gechipt en geregistreerd zijn. Wilt u de hond overdragen of gaat u naar het buitenland dan moet de hond ook een paspoort hebben.

Heeft u een oudere hond die nog niet onder deze verplichting valt? Dan hoeft u hem alleen te laten chippen en registreren en van een paspoort te laten voorzien als hij wordt overgedragen naar een nieuwe eigenaar of als u met hem naar het buitenland wilt.

Betere bestrijding malafide hondenhandel
In het nieuwe systeem wordt veel meer geregistreerd dan voorheen. Alle chippers van honden moeten zich registreren bij RVO en alle dierenartsen staan in het Diergeneeskunderegister. Er wordt bijgehouden welke chips met welke nummers worden uitgegeven aan welke chipper of dierenarts en welke paspoorten worden uitgegeven door welke dierenarts. Iedereen die een nestje fokt en iedereen die een hond importeert moet zich bij RVO registreren. Alle personen die betrokken zijn bij de aanschaf van een hond worden zo in beeld gebracht. Daardoor kan de malafide hondenhandel beter worden tegengegaan.

Meer informatie over chippen en registreren leest u op www.chipjedier.nl of RVO

U bent zelf verantwoordelijk voor het juist registreren van het chipnummer bij een Databank.

Is uw huisdier met de juiste recente gegevens geregistreerd.

Chip en registratie is GEEN Eigendomsbewijs.

Welke databanken kunt u registreren?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bepaalt welke databanken worden aangewezen om de gegevens te registreren van honden die onder de chip- en registratieverplichting vallen. Deze databanken moeten zich houden aan een overeenkomst waarin onder andere geregeld is hoe ze om moeten gaan met uw persoonsgegevens. De RVO kan de aanwijzing van een databank intrekken als niet aan de afspraken wordt voldaan. Zie voor meer informatie ook de website van de RVO.

U mag zelf kiezen bij welke van deze aangewezen databanken u uw hond registreert. De databanken mogen zelf bepalen welke prijs ze berekenen voor de registratie van een hond. Ze moeten de eigenaar van de hond een schriftelijk of digitaal registratiebewijs sturen.

Aangewezen databanken

Op dit moment zijn de volgende databanken aangewezen:

BackHomeClub.nl (Virbac Nederland BV)

Chipbase.nl (Let op: deze databank is nog niet aangesloten bij www.chipnummer.nl)

DatabankHonden.nl (Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland)

Dierplatform (Let op: deze databank is nog niet aangesloten bij www.chipnummer.nl)

Hondregistreren.nl (Vereniging Beroepsmatige Kennelhouders)

Huisdier-registratie.nl

NDG.nl (Stichting Nederlandse Databank Gezelschapsdieren)

PetBase.eu (Micpoint B.V.)

Petlook.nl

StichtingCHIP.nl

HET JUIST REGISTREREN VAN EN CHIP EN HET IN BEZIT HEBBEN VAN HET DIERENPASPOORT/INENTINGSBOEKJE MAAKT U GEEN WETTIG EIGENAAR VAN DE HOND, U DIENT DIT TE KUNNEN AANTONEN DOOR MIDDEL VAN EEN EIGENDOMSBEWIJS, VERKREGEN VAN DE FOKKER OF DOOR MIDDEL VAN EEN AFSTANDSVERKLARING/OVERSCHRIJVING OUDE EIGENAAR.

BELANG VAN REGISTREREN.

Als een dier vermist raakt en terecht komt bij een dierenasiel of de dierenambulance, zal hij met behulp van een chipreader gecontroleerd worden op een chip. Als het dier juist geregistreerd is bij een databank, kunnen de medewerkers uw contactgegevens vinden. Zo kunt u snel op de hoogte gebracht worden indien uw dier gevonden wordt.

ZET TELEFOONNUMMERS VAN INSTANTIES  IN UW (MOBIELE) TELEFOON. (bijv. plaatselijk asiel /dierenambulance of amivedi) Zo kunt u altijd direct melding maken van uw vermiste dier.(Denk aan weglopen op een vreemde locatie / het uitbreken in de tuin.)

ZET HET CHIPNUMMER VAN UW DIER IN UW (MOBIELE )TELEFOON. Zo kunt u altijd direct het chipnummer doorgeven aan instanties om uw dier als vermist op te geven waar u zich ook op dat moment bevind.

LANDELIJK NUMMER DIERENAMBULANCES

Mocht uw dier toch onverhoopt vermist raken dan kunt u, o.a uw dier als vermist opgeven bij:

Plaatselijk dierenasiel of Dierenambulance.

www.amivedi.nl

mijndieriszoek.dierenbescherming.nl

TOT SLOT:

Op de website van LICG staat belangrijke informatie over wat u kan/moet doen als uw huisdier wordt vermist/ kwijtraakt en aanvullende onderwerpen zoals:

U hebt uw dier teruggevonden, maar de vinder wil het dier niet teruggeven.

Uw dier is gevonden/gestolen en daarna doorverkocht, wat nu? 

Chip je dier is tevens de Bron informatie van deze pagina.