Stichting Dobermann Rescue Nederland

OPVANG – (HER)PLAATSING – BEMIDDELING

Stichting Dobermann Rescue Nederland

ALGEMENE VOORWAARDEN

Een Dobermann bij de stichting in de opvang geven:

* Na aanmelding, zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen en bespreken welke mogelijkheden wij op korte termijn hebben voor tijdelijke opvang bij één van onze aangesloten gastgezinnen. Ter overbrugging zullen wij de hond altijd vast plaatsen op onze website en sociaal media, onder zoekt baas/ter adoptie en direct  starten met de zoek actie naar een nieuwe baas. Voor deze plaatsing zullen wij u vragen  15 euro bemiddelingskosten over te maken, welke wij in mindering brengen bij  het werkelijk in opvang nemen van de hond.                                                                   

 *De kosten voor het afstaan, in opvang geven van een Dobermann bedragen voor particulieren  € 145 euro, exclusief een bijdrage in de brandstofkosten. Deze kosten (€ 145,-) dienen pas te worden voldaan bij het daad werkelijk in opvang nemen van de hond. (Alleen in zéér bijzondere omstandigheden kan door het bestuur worden beslist of de “opvang en bijdrage in de brandstofkosten” worden verminderd of kwijtgescholden.)

*De Dobermann moet gevaccineerd te zijn met een cocktail en kennelhoest vaccinatie. De vaccinaties moeten nog minimaal 6 maanden geldig te zijn, daar wij anders genoodzaakt zijn extra kosten te berekenen bovenop de afstandskosten ( cocktail € 30 euro / kennelhoest € 35 euro). Een Europees dierenpaspoort te hebben, een chip met registratie bij een databank en een medisch dossier van de dierenarts. 

*Voor Dobermanns aangeboden via de Dierenasiels, Dierenambulance en andere non-profit Dierenorganisaties worden GEEN opvangkosten en bijdrage in de brandstofkosten berekend.

*Kruisingen en Dobermanns door andere organisaties uit het buitenland gehaald, komen NIET in aanmerking voor onze opvang, wel kan Stichting Dobermann Rescue Nederland op verzoek bemiddelen bij herplaatsing door middel van een GRATIS vermelding op onze website en sociaal media.

*Dobermanns via onze opvang worden tijdelijk geplaatst bij opvangadressen/gastgezinnen en maken normaal deel uit van het dagelijks leven binnen een gezin. Om deze reden kunnen wij dan ook GEEN Dobermann opvang bieden met ernstige gedragsproblemen.

Een Dobermann via onze opvang adopteren:

*De kosten voor het adopteren van een Dobermann vanuit onze opvang bedragen van 1 tot 6 jaar € 295 euro, exclusief een bijdrage in de brandstofkosten.           

Jonge Dobermanns (tot 1 jaar) worden voor 100% kostendekkend herplaatst, daarvoor kan een hogere vergoeding worden gevraagd met een maximum van € 350 euro Dobermanns boven de 6 jaar of die medische zorg nodig hebben worden geplaatst onder aangepaste kosten en voorwaarden gesteld door het SDRN bestuur.

* De honden zijn reeds volledig eigendom van de stichting door middel van een eerder opgestelde afstandsverklaring (met oude eigenaar) en de stichting heeft de volledige zeggenschap over waar de hond (her)plaatst wordt.

*Na selectie van de inschrijvingen zullen wij overgaan tot een telefonische selectie, alvorens u wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek bij het gastgezin thuis.

*Houdt u er rekening mee er veelal meer gegadigden zijn voor één Dobermann en het mogelijk is de keuze niet op u valt. Het belang van de hond staat 100% voorop bij het verkrijgen van een nieuw  thuis.

 *Er kan NIET gecorrespondeerd worden met de stichting over de wijze van toekenning.

*Wij plaatsen de honden ten alle tijden met een herplaatsingscontract. De hond is volledig ingeënt (minimaal 6 maanden geldig), gechipt / geregistreerd bij een databank en nagekeken door een dierenarts.

 *Mocht de hond binnen 14 dagen na plaatsing ziek worden, dan dient u contact met ons op te nemen. De stichting zal dan met u bespreken of u in aanmerking voor een vergoeding van een gedeelte van de kosten.

*De stichting behoud ALTIJD het recht de herplaatsing in te trekken indien blijkt bij aankomst uw woon-gezinssituatie niet naar waarheid is verstrekt tijdens de kennismaking.

*De stichting behoud ALTIJD het recht melding te maken, het in schakelen van andere organisaties indien blijkt u NIET voor de Dobermann zorgt naar Nederlands maatstaven.

* De stichting mag in overeenstemming met de adoptant op nacontrole bezoek komen.

*De adoptant is verplicht wijzigingen van telefoonnummer en /of adres zo spoedig mogelijk schriftelijk aan ons door te geven.

* Het is verboden met het geadopteerde dier te fokken. De stichting is gerechtigd hier melding van te maken en u een boete op te leggen.

*Is het voor de adoptant NIET langer mogelijk voor de hond te zorgen, dan dient u ALTIJD  contact op te nemen met de stichting. U mag de hond zonder ons mede weten NOOIT door plaatsen aan derden!

Een Dobermann via onze bemiddeling ter herplaatsing aanbieden ( voor particulieren).

Onder bemiddeling wordt verstaan:

  • De Dobermann op onze website en sociaal media plaatsen.
  • Onze database met ingeschreven personen die een Dobermann zoeken raadplegen (bellen/mailen) om de nieuwkomer onder de aandacht te brengen.
  • Met de eigenaar overleggen betreffende de reacties.
  • De eigenaar een herplaatsingscontract sturen, welke door ons al  geheel of gedeeltelijk is bewerkt.                                                                       

Een Dobermann ter herplaatsing  via bemiddeling aanbieden bedragen eenmalig € 15 euro en dient vooruit te worden voldaan alvorens wij u herplaatsingsformulier in behandeling nemen.

*Eigenaren mogen bij de aanmelding zelf bepalen of en hoeveel vergoeding zij willen vragen voor hun hond.  Hier hangt echter wel 1 voorwaarde aan vast: HET MAG GEEN VERKOOPBEDRAG ZIJN. Wanneer wij vinden dat het gaat om een verkoopbedrag behouden wij het recht u bemiddeling te weigeren. Om te beoordelen of een bepaald bedrag een herplaatsbedrag is of een verkoopbedrag, kijken we naar leeftijd, de gezondheid en gedrag. 

*U bent zelf verantwoordelijk voor de gemaakte afspraken tussen u en de nieuwe eigenaar. O.a. het samenstellen van een herplaatsingscontract (GRATIS te verkrijgen bij ons), het juist registreren van chip op eigen naam, de hond aan te melden bij u eigen aansprakelijkheidssverzekering.

Een Dobermann ter herplaatsing aanbieden op onze website (voor Dierenasiels, dierenambulance en andere non-profit organisaties):

*Deze kunnen  ten alle tijden een Dobermann GRATIS op onze site laten plaatsen om de kans op herplaatsen te vergroten.

* De stichting plaatst de contact gegevens van desbetreffende organisatie zelf en is verder geen contact persoon in deze.

Een Dobermann via onze bemiddeling adopteren:

*Gegadigden ingeschreven in ons bestand krijgen voorrang op nieuw aangemelde kandidaten.

*Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst en mogelijke geschiktheid behandeld.

Houd u er rekening mee er veelal meer gegadigden zijn voor één Dobermann en het mogelijk is de keuze NIET op u valt. Het belang van de hond staat 100% voorop bij het verkrijgen van een nieuw thuis.

*U inschrijving blijft één jaar geldig. Wanneer u reeds een formulier heeft ingevuld, is slechts een mail of telefonische aanvraag naar ons team voor een hond voldoende.

*Uw aanvraag wordt door ons naar de eigenaar verzonden, u krijgt vooraf geen persoonsgegevens waar de hond momenteel verblijft. De eigenaar neemt persoonlijk contact met u op en heeft ALTIJD zelf de besluitvorming waar de hond wordt (her)plaatst.

*De Gegevens die wij ontvangen via diverse formulieren etc, dienen slechts voor onze administratie en worden  verwerkt conform ons privacybeleid.

*De omschrijvingen bij Dobermanns via onze bemiddeling (ter adoptie) zijn gebaseerd op informatie die de eigenaar ons verstrekt.  Stichting Dobermann Rescue Nederlad kan NIET aansprakelijk worden gesteld wanneer de verstrekte gegevens niet of slechts gedeeltelijk op waarheid berusten en/of gebreken niet worden vermeld of wanneer een van beide partijen een geschil hebben om wat voor reden dan ook.

*De stichting kan NIET aansprakelijk worden gesteld over de gemaakte afspraken tussen oude en nieuwe eigenaar betreffende de herplaatsing.

*De stichting spreekt over via bemiddeling of via opvang adopteren, dit is echter een term die iedereen in de volksmond kent. Echter is dit juridisch NIET correct, U neemt voor de wet een ding over . Belangrijk is een herplaatsingscontract waarin duidelijk kenbaar wordt gemaakt dat u eigenaar wordt van de geadopteerde hond. (Contracten zijn gratis op te vragen bij de SDRN)