Voorwaarden

Een Dobermann bij de stichting in de opvang geven:
De kosten voor het afstaan cq in opvang geven van een Dobermann bedragen voor particulieren € 100,00 exclusief een bijdrage in de brandstofkosten. De Dobermann dient geënt en gechipt te zijn en van een entingsboekje cq Europees dierenpaspoort te zijn voorzien. (De entingen dienen nog minimaal 3 maanden geldig te zijn) Voor het ophalen van de Dobermann berekenen wij een bijdrage in de brandstofkosten. (Alleen in zéér bijzondere omstandigheden kan door het bestuur worden beslist of de “opvang en bijdrage in de brandstofkosten” worden verminderd of kwijtgescholden.)

Voor Dobermanns aangeboden via de Dierenbescherming, Dierenambulance en andere non-profit Dierenorganisaties worden géén opvang en bijdrage in de brandstofkosten berekend. Dobermanns door Dierenorganisaties uit het buitenland gehaald komen niet voor onze opvang in aanmerking, deze kunnen echter wel gratis op onze website worden geplaatst.


Herplaatsing vanuit onze eigen opvang:
De kosten voor het (her)plaatsen van een Dobermann vanuit onze opvang bedragen
*€ 175,00 exclusief een bijdrage in de brandstofkosten.

*Jonge Dobermanns worden voor 100% kostendekkend herplaatst, daarvoor kan een hogere vergoeding worden gevraagd.


Herplaatsing via de eigen baas: (zie rubriek “Onder bemiddeling wordt verstaan”)
In deze rubriek mag de eigenaar naar eigen inzicht een bedrag tot maximaal € 175,00 vragen voor zijn Dobermann.  Voor jonge Dobermanns mag meer dan € 175,00 worden gevraagd.


Onder bemiddeling wordt verstaan:
1) De Dobermann op onze website, facebook en twitter plaatsen
2) Onze database met personen die een Dobermann zoeken raadplegen (bellen of
e-mailen)
3) De Dobermann op een mailinglist plaatsen die die wordt verspreid.
4) Met de eigenaar telefonisch of via e-mail overleggen betreffende aanmeldingen.
5) De eigenaar een herplaatsingscontract toesturen per e-mail welke al door ons gedeeltelijk is ingevuld.

De kosten voor onze *bemiddeling bedragen éénmalig € 25,00 en dient vooruit te worden betaald, na ontvangt van de bemiddelingskosten wordt de Dobermann ter herplaatsing op onze website geplaatst. De bemiddelingskosten kunt u in rekening brengen bij de persoon die uw Dobermann neemt.

U kunt de € 25,00 bemiddelingskosten overmaken aan:
IBAN: NL26 INGB 0009 5171 92 t.n.v. Stichting Dobermann Rescue Nederland te Delft, met vermelding van de naam van de Dobermann.
__________________________________________________________________________________________

Herplaatsing zonder bemiddeling:
De kosten voor vermelding op onze website zonder bemiddeling  is GRATIS.


De omschrijvingen bij Dobermanns via onze bemiddeling zijn gebaseerd op informatie die de eigenaar ons heeft verstrekt. (Stichting Dobermann Rescue Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de verstrekte gegevens niet of slechts gedeeltelijk op waarheid berusten en/of gebreken niet worden vermeld of wanneer één van beide partijen een geschil hebben hebben om wat voor reden dan ook.) Reacties op een Dobermann worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De eigenaar beslist waar de hond wordt geplaatst. Er kan niet gecorrespondeerd worden met de stichting over de wijze van toekenning.


TIPS! 
Wanneer u interesse in een Dobermann via onze bemiddeling heeft let dan op het volgende:
> Spreek altijd af dat de eigenaar met de Dobermann naar u toe komt. Kan hij dat niet? spreek dan een reiskostenvergoeding af voor als een herplaatsing bij u om welke reden dan ook geen doorgang kan vinden.
>Vraag de eigenaar naar het medischdossier van de Dobermann. (ze kunnen dit opvragen bij de dierenarts)
> Spreek altijd af dat u de Dobermann eerst minimaal 2 weken op proef neemt. > Wanneer er geld voor de Dobermann wordt gevraagd, let er dan wel op of de datum  van de jaarlijkse entingen in het dierenpaspoort of vaccinatieboekje nog geldig danwel verlopen zijn.
> laat altijd een afstandsverklaring voor de Dobermann tekenen door de oude eigenaar met vermelding van de naam, chipnummer en vermelding van de proefperiode.
> Een afstandsverklaring of herplaatsingcontract zijn gratis bij ons te verkrijgen.


Wanneer u een Dobermann ter herplaatsing aanbied:
Noteer dan altijd de naam, adresgegevens en nummer van een geldig legitimatiebewijs van de nieuwe eigenaar of maak er een kopie van. – Een afstandsverklaring of herplaatsingscontract zijn gratis bij ons te verkrijgen.


In het asiel:
Opname in deze rubriek is kosteloos evenals eventuele bemiddeling.


Herplaatsingen geschieden altijd op eigen risico. Stichting Dobermann Rescue Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook.

Het SDRN Team

Hartelijk dank voor uw reactie namens Het SDRN Team.

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s